X
X
USD

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

szmedya.com olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve korunmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz szmedya.com tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak szmedya.com, kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

a. İşlenen Kişisel Veriler:

 • Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, IP adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi kimlik ve iletişim bilgileri.
 • Hizmet kullanım bilgileriniz, çerezler aracılığıyla elde edilen bilgiler, ödeme bilgileri ve diğer işleme amaçlarına uygun veriler.

b. İşleme Amaçları:

 • Hizmetlerimizin sunulması ve yönetilmesi,
 • Kullanıcı hesaplarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, szmedya.com tarafından çeşitli yöntemlerle (web sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, çağrı merkezi, çerezler vb.) toplanabilir. Verilerinizin işlenmesinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler temel alınmaktadır:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Meşru menfaatlerimiz doğrultusunda veri işlemenin zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’ya uygun olarak üçüncü taraflara aktarılabilir. Bu taraflar şunlardır:

 • İş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız,
 • Yasal merciler ve düzenleyici kuruluşlar,
 • Hukuki süreçler kapsamında avukatlar ve ilgili diğer üçüncü kişiler.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’ya uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz:

7. Politika Değişiklikleri

Bu aydınlatma metnini zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik durumunda, güncellenmiş metin web sitemizde yayınlanacaktır. Bu nedenle, politikayı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz.


Top